Azure Data Factory i.c.m. DevOps en Git

Sinds enkele weken is het mogelijk om binnen Azure Data Factory (ADF) ook gebruik te maken van ‘versioning’ binnen VisualStudio.com / DevOps (i.c.m. Git) of GitHub:

DevOps

 

Maar laten we eerst beginnen met het aanmaken van een nieuw project binnen DevOps. Per ADF (en dus eigenlijk per OTAP-omgeving) heb je een apart DevOps project nodig:

DevOpsnew ADF project

 

Terug naar Azure Data Factory, nu gaan we ADF ‘koppelen’ met DevOps:

ADF setup git repo

 

Het resultaat is binnen ADF direct zichtbaar:

ADF git repo link DevOps

 

Binnen DevOps worden nu automatisch alle wijzigingen opgeslagen met volledige historie (klik om te vergroten): 

Wil je meer weten?:
Continuous integration and deployment using Azure Data Factory | Azure Friday
Azure Data Factory visual tools now integrated with GitHub | Azure Friday

 

Heb je vragen m.b.t. Azure? Neem dan contact met ons op: clint.huijbers@monkeyconsultancy.nl