UTC datum/tijd-waardes omzetten naar CEST?

Wil je al je UTC datum/tijd-waardes omzetten naar Central European Standard Time (CEST)?

Dit gaat erg gemakkelijk:


Met de volgende T-SQL berekeningen:

 SELECT
      [transaction_time] AS [transaction_time_utc]
      ,[transaction_time] AT TIME ZONE 'Central European Standard Time' AS [transaction_time_utc_with_cest_timezone]
  ,DATEADD(MINUTE,DATEPART(TZOFFSET,[transaction_time] AT TIME ZONE 'Central European Standard Time'),[transaction_time]) AS [transaction_time_cest]
FROM [schema].[table]

Nu alleen nog precies uitzoeken welke datum/tijd-velden als UTC worden opgeslagen en welke zijn al in CEST? 🙂

 

 

 
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Azure en DevOps?
Neem dan contact met ons op: clint.huijbers@monkeyconsultancy.nl