MonkeyDWH™ bestaat inmiddels 9 maanden!

Time flies! Begin van het jaar werd MonkeyDWH™ gelanceerd als een DWH generatie tool dat organisaties in staat stelt om snel een DWH te kunnen genereren.

Inmiddels 9 maanden verder is deze generatie tool ingezet bij 3 verschillende klanten en met succes! Verschillende keren is aangetoond dat binnen 2 werkdagen het Azure data landschap compleet werkend kan worden opgeleverd a.d.h.v. sample data. Dit zowel voor resources op Azure, maar ook samen met Azure DevOps (CI&CD) en het volledig geautomatiseerd testen d.m.v. een eigen test framework. Hiermee wordt er aan het eind van de werkdag een nieuwe build en release gestart voor de Development-omgeving, worden direct daarna verschillende unit tests uitgevoerd en indien succesvol ook een release naar de Productie-omgeving. Iedere ochtend is het hiermee een groot feest voor eindgebruikers met nieuwe features!

De eerste versie van het MonkeyDWH™ toonde aan dat het gebruik van SSIS niet meer vereist was met hedendaagse tooling. De laatste versie maakt zelfs géén gebruik meer van PowerShell-scripts en Runbooks om resources te bedienen, dit gaat allemaal m.b.v. Azure’s eigen resource API’s, volledig zonder zorgen.

Een van de speerpunten is het zo laag mogelijkheid houden van de maandelijkse Azure kosten. Het is immers niet ‘moeilijk’ om een omgeving in te richten dat maandelijks enorm veel kosten maakt, letten ‘op de kleintjes’ maakt het een uitdaging. Zo is de ene klant € 1.900,- per maand kwijt voor twee omgevingen met een hoeveelheid dagelijks te verwerken data van 7 GB. De ander hoeft slechts 1,8 GB aan data te verwerken en betaald hiervoor € 405,- per maand, dit voor twee omgevingen!

Een ander unique selling point is de eeuwigdurende licentie (wat fiscaal aantrekkelijker is, CAPEX) en het volledig in controle zijn zonder vendor-lock. Dit doordat alle code inzichtelijk is en je zelf in staat bent deze aan te passen naar eigen wensen.

Interesse in een ‘live’ demo? Neem dan contact op: clint.huijbers@monkeyconsultancy.nl

Lees er meer over MonkeyDWH™ in onze whitepaper en klantcase.

MonkeyDWH architecture - MonkeyDWH™